Aprovat un projecte per renovar el 30% de la xarxa d’aigua del nucli urbà

Aprovat un projecte per renovar el 30% de la xarxa d’aigua del nucli urbà

El Ple de l’Ajuntament del passat 9 d’agost va aprovar inicialment i per unanimitat el Projecte de millora de la xarxa d’aigua potable, que podeu consultar fent clic aquí.

El projecte, amb un pressupost de 316.419,72€ més 66.448,04€ d'IVA, servirà per renovar gran part de la xarxa amb l’objectiu d’evitar que es produeixin les fuites d’aigua recurrents.

De manera sintètica, es contemplen les següents actuacions:

  • Substitució de canonades de la xarxa que estan en mal estat.
  • Instal·lació de comptadors de sectorització.
  • Eliminació del bombeig i nou sistema de cloració i telegestió del Racó del Pirineu.

El projecte preveu la substitució amb canalitzacions de polietilè de 3.275 metres de canonada de fibrociment de les zones Can Coll i El Racó del Pirineu, la qual cosa suposa un 30% del total de la xarxa.

Amb això es renovaran unes canonades que es va instal·lar entre els anys seixanta i vuitanta, que ja estan molt deteriorades i que ja han superat la seva vida útil.

Per finançar les obres, l’Ajuntament demanarà una subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua.

Durant l’any passat, ja es van renovar 3 quilòmetres de la xarxa a la urbanització de Casanova i es va fer una actuació en la mateixa línia a la urbanització de La Cardona.

Les obres per renovar la xarxa de la urbanització de la Cardona van tenir un cost de 48.375,03€, dels quals, la Diputació en va aportar 43.537,00.

Els treballs per renovar la xarxa de la urbanització Casanova van tenir un cost de 87.846 € (IVA inclòs), dels quals, la Generalitat en va finançar un 86% mitjançant el Pla Únic d’Obres i Serveis.

El projecte aprovat durant el Ple de 9 d’agost està ara exposat al públic per tal que pugueu presentar-hi al·legacions, si ho considereu oportú, abans de fer-se l’aprovació definitiva.

Close