Calendari de recollida porta a porta del 2024

Calendari de recollida porta a porta del 2024

Aquest és el calendari de recollida porta a porta dels residus orgànics i del rebuig. Els dies indicats cal treure el cubell al carrer a partir de les vuit del vespre. No hi ha servei de recollida els dies 25 de desembre i 1 de gener. El paper, vidre i cartró cal dipositar-lo en els contenidors que hi ha repartits pel poble. Per abocar poda, trastos o runa cal anar a la deixalleria. També us recordem els horaris d’obertura de la deixalleria.

Close