Ple de 8 de gener

Ple de 8 de gener

Aquesta és l'ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de 8 de gener (19.00h):

1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 11 de desembre de 2023.

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de l’11 al 29 de desembre de 2023.

3. Proposta d’aprovació del Pressupost Municipal pel 2024.

4. Proposta d’aprovació de la modificació de planejament 1/2024.

5. Assumptes urgents.

6. Precs i preguntes.

Close