Canvis a l'ordenança que regula la taxa de les franges de protecció

Canvis a l’ordenança que regula la taxa de les franges de protecció

El Ple de l'Ajuntament del passat 24 de setembre va aprovar provisionalment diverses modificacions a l'ordenança que regula l'establiment d'una taxa per finançar el cost dels treballs d'obertura de les franges de protecció contra incendis.

L'ordenança amb les modificacions incorporades, que podeu consultar fent clic aquí, s'exposarà al públic properament durant 30 dies perquè tothom pugui examinar-la i presentar-hi al·legacions. Després, el redactat estarà llest per ser aprovat definitivament.

Aquesta ordenança estableix, entre altres coses, una taxa de 74,78€/finca que hauran de pagar tots els propietaris de terrenys inclosos dins dels límits de la franja perimetral. Feu clic aquí per veure el Projecte d'obertura de les franges de protecció i feu clic aquí per veure el mapa d'actuacions.

A la mateixa sessió de Ple, els membres de la Corporació van prendre coneixement de la renúncia al càrrec de la regidora Assumpció Bellmunt Baixauli, que plega per raons personals, i dels tràmits que s'han iniciat ja amb la Junta Electoral per a la seva substitució.

Durant el Ple es van aprovar quatre mocions:

Close