Autorització formal al Club Excursionista Maçanetenc a utilitzar la Rectoria

Autorització formal al Club Excursionista Maçanetenc a utilitzar la Rectoria

Mitjançant resolució d'Alcaldia de 4 d'octubre, l'Ajuntament ha autoritzat formalment el Club Excursionista Maçanetenc a fer ús de la planta baixa de la Rectoria com a seu de l'entitat.

L'associació ja venia utilitzant aquest espai de manera regular des de fa un cert temps, però ara, amb la recent resolució, s'ha formalitzat aquesta autorització.

La Rectoria és un edifici del Bisbat de Girona, que utilitza l’Ajuntament en règim de cessió d’ús, per mitjà d’un lloguer mensual.  Per aquesta raó, l'autorització d'ús en favor del club excursionista quedaria sense efecte en el cas que finalitzés la cessió de l'espai per part del Bisbat.

Feu clic aquí si voleu veure les condicions i els detalls de l'autorització.

Close