Concurs per la concessió de les barres de bar per les festes de 2020

Concurs per la concessió de les barres de bar per les festes de 2020

Concurs per la concessió de les barres de bar per les festes de 2020

CONCESSIÓ DE LA BARRA DE BAR PER CARNESTOLTES, LES FESTES MAJORS I CAP D’ANY .

Per tal de garantir un bon servei i que tots els veïns en pugui gaudir al màxim, la comissió de Festes ha decidit treure a pública subhasta la concessió de la barra de bar durant el carnestoltes, les festes majors d’estiu i hivern i el cap d’any per l’anualitat 2020.

La barra s’adjudicarà preferentment a una de les entitats sense ànim de lucre del poble; en cas que cap entitat sense ànim de lucre del poble hi estigui interessada, s’adjudicarà al particular del poble o entitat juridico privada amb domicili social a Maçanet de Cabrenys, que hagi presentat l’oferta econòmica més elevada.

En cas d’empat en l’oferta entre entitats, tindrà prioritat l'entitat a la que s'hagi adjudicat la concessió de la barra en altres anualitats.

El carnestoltes se celebrarà el proper dia 7 de març, la festa major d'estiu els dies 3,4,5 i 6 de juliol. La festa major d'hiver serà 13,14,15 i 16 de novembre i el cap d’any el 31 de desembre.

El preu de sortida és de 1.800,00€, que corresponen a 450,00€ per festa; oferta que pot ser millorada pels peticionaris.

L’ingrés dels pagaments, de mínim 450,00€, s'hauran de satisfer-se a la comissio de festes, com a màxim, una setmana desprès de l'activitat.

Carnestoltes, ambdues festes majors i cap d’any s’adjudicaran a la mateixa entitat o persona.

OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI:

 • Neteja del local per tal de retornar-lo en el mateix estat en què es trobava abans de la celebració de la festa. La neteja implica l'espai interior, exterior de la sala. La neteja els carrers limítrofs, anirà a càrreg de la comissió de festes.
 • La brossa no es pot deixar al mateix espai, és obligació del concessionari recollir-la i reciclar-la correctament. El concessionari es pot posar d'acord amb l’agutzil per abocar-ho a la deixalleria.
 • La compra del material per realitzar la neteja és obligació del concessionari (hi ha material a l'espai però si es trenca o es perd s'ha de repossar a compte del concessionari)
 • L’obligació del concessionari de portar les barres és per totes les activitats que hi hagi durant les festes i que requereixin barra.
 • Obrir, com a màxim, 30 minuts abans de l’inici del ball. Inici del ball entre 23:30h i 24:00h.
 • Tancar, com a màxim, 30 minuts després de l’acabament del ball. Fi del ball 4:30h de la matinada.
 • La compra dels productes destinats a la venda anirà a càrrec del concessionari.
 • Mantenir en bon estat les neveres, congeladors i taulells que es cedeixen al concessionari; els desperfectes que s’hi ocasionin en aquest material, aniran a càrrec del concessionari.
 • La resta de desperfectes que s'ocasionin al local, aniran a càrrec de la comissió de festes
 • Es demana una franquícia de 400€ a la comissió de festes, que s'ha de fer efectiva a principi d'any i serà vigent durant tot l'any per qualsevol desperfecte ocasionat durant les festes i que no se'n vulgui responsabilitzar el concessionari.
 • És obligació del concessionari fer respectar les normes als espais on es realitzen les festes. Prohibit fumar en espais tancats. Si hi ha aldarulls, el concessionari serà el responsable d'avisar als agents necessàris. S'haurà de preveure la contractació de personal de seguretat, per part de la comissió de festes.

El termini de presentació d’ofertes s’inicia el proper 5 de febrer de 2020 i finalitza el 12 de febrer de 2020 fins a les 15:00h, ambdós inclosos. Les ofertes han de presentar-se en un sobre tancat a l’Ajuntament. La resolució, com a màxim, es farà pública el dia 13 de febrer i serà comunicada a tots els interessats.

Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, 4 de febrer de 2020

Close