El Ple aprova posar ombrel·les a la plaça de la Vila

El Ple aprova posar ombrel·les a la plaça de la Vila

El Ple de l'Ajuntament del 14 de setembre va aprovar la instal·lació d’ombrel·les fixades al terra i desmuntables, sense cap mena de tancament lateral, a la Plaça de la Vila per tal de cobrir les terrasses dels establiments que ho sol·licitin.

La decisió es va prendre per unanimitat de tots els grups polítics representats al Consistori.

A la mateixa sessió de Ple es va donar compte de diversos decrets d'alcaldia i es van aprovar les actes dels plens de 17 de juny, 26 de juny, 17 de juliol i 9 d’agost.

Close