Ple de 14 de setembre

Ple de 14 de setembre

Aquesta és l'ordre del dia del Ple de 14 de setembre (19.15h):

1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 17 de juny.

2. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 26 de juny.

3. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 17 de juliol.

4. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 9 d’agost.

5. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 19 de juny febrer de 2023 al 16 de març de 2023.

6. Proposta d’aprovació per a la instal·lació d’ombrel·les fixades al terra i desmuntables.

7. Assumptes urgents.

8. Precs i preguntes.

Close