Inversions que preveu executar l'Ajuntament aquest any

Inversions que preveu executar l’Ajuntament aquest any

Aquestes són les inversions que preveu executar l'Ajuntament durant aquest any, tal com està previst en el pressupost, que va quedar aprovat definitivament el 27 de gener de 2023:

 • Renovació climatització oficina turisme (15.246,00€)
 • Tancament contenidors (9.000,00€)
 • Obres de millora piscina (9.000,00€): es tracta de fer un accés adaptat per a cadires de rodes.
 • Lavabo adaptat a l'antiga oficina turisme (8.000,00€)
 • Escales entrada rectoria: es tracta de fer una entrada adaptada directe al segon pis des del carreró de darrera que dona a l'escola. (5.000,00€)
 • Renovació llum can Buixó (4.000,00€): renovar l'escomesa de llum perquè arribi l'enllumenat públic.
 • Instal·lació caldera de gas a la rectoria (3.500,00€)
 • Connexió aigua un immoble del Racó del Pirineu (3.000,00€), de manera que la xarxa no passi per un terreny privat.
 • Llums pista esportiva (2.000,00€)
 • Mini-deixalleria (2.000,00€) per dipositar-hi petits components electrònics, piles, cd's, ...
 • Equips per a processos d'informació i noves tecnologies (1.000€)
 • Adquisició d'eines (1.000,00€)
 • Senyalització viària (1.000,00€)

En el capítol d'inversions del pressupost també hi ha previstos 26.736,71€ per pagar la part que correspon a l'Ajuntament del projecte, ja executat, d'enllumenat de les urbanitzacions Casanova i Font d'en Coll; i 4.450,00€ de la quota anual del crèdit concertat per comprar el vehicle pickup.

Feu clic aquí per veure el quadre d'inversions, on trobareu informació relativa al finançament d'aquestes actuacions. Feu clic aquí per veure tots els detalls del pressupost del 2023.

Close