Ple de 12 de febrer

Ple de 12 de febrer

Aquesta és l'ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de 12 de febrer (19.00h):

1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 8 de gener de 2024.

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 10 de gener al 2 de febrer de 2024.

3. Proposta d’acord a Ple per a l’aprovació de la modificació del conveni de delegació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats i la gestió de colònies de gats.

4. Assumptes urgents.

5. Precs i preguntes.

Close