Ple de 17 de juliol: aprovació del cartipàs

Ple de 17 de juliol: aprovació del cartipàs

Aquesta és l'ordre del dia del Ple de 17 de juliol (19h):

 1. Donar compte del nomenament de tinents d'alcalde
 2. Donar compte de les delegacions de competències als regidors/es
 3. Constitució de la Comissió Especial de Comptres
 4. Nomenament del tresorer
 5. Establiment de la periodicitat dels plens ordinaris
 6. Establiment de la dedicació de l'alcalde i del règim d'indemnitzacions
 7. Delegació de competències del Ple a l'Alcaldia
 8. Proposta d'acord de Ple per a la creació del Consell de Govern
 9. Proposta d'acord de nomenament dels representants de la corporació als òrgans col·legiats que són de competència del Ple
 10. Proposta d'acord d'aprovació del calendari de festes de 2023.
 11. Proposta d'aprovació del Protocol de control de les colònies de gats al municipi de Maçanet de Cabrenys.

Close