Ple de 19 de desembre

Ple de 19 de desembre

Aquesta és l'ordre del dia del Ple de 19 de desembre (9.00h):

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 25 de novembre al 13 de desembre.
3.- Donar compte de la resolució d’alcaldia referent a donar de baixa els saldos dels reconeixements de drets pendents de cobrament dels anys 2009 a 2017.
4.- Proposta d’aprovació provisional del pressupost 2023.
5.- Proposta de modificació d’ordenances fiscals.
6.- Assumptes urgents.
7.- Precs i preguntes

Close