Ple de 19 de novembre

Ple de 19 de novembre

L’Ajuntament celebra sessió ordinària de Ple dijous 19 de novembre a les 19.15h.

Aquests són els punts que formen part de l’ordre del dia (podeu consultar aquí la convocatòria):

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
  3. Proposta de modificació de crèdit 8/2020 de transferència entre partides.
  4. Aprovació i modificació d’ordenances fiscals.
  5. Precs i preguntes.

Close