Ple de 2 de maig

Ple de 2 de maig

Aquesta és l'ordre del dia del Ple que es farà dilluns 2 de maig a la sala de plens (18.30h):

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 28 de març al 20 d’abril.
3. Moció per a què s’actuï amb urgència per pal·liar els greus efectes a les zones afectades per les gelades de l’abril de 2022.
4. Assumptes urgents.
5. Precs i preguntes

Close