Renovada la xarxa de sanejament per evitar infiltracions de la riera

Renovada la xarxa de sanejament per evitar infiltracions de la riera

L’Ajuntament ha completat el projecte de millora de la xarxa de sanejament del poble, que era una de les inversions més importants previstes en el pressupost de l’any passat.

Les obres han consistit a substituir la canalització que anava paral·lela a la riera de l’Ardenya, des de l’avinguda Canalejas fins al punt de connexió amb la nova depuradora, una mica més avall.

La canalització antiga era de tubs de formigó i estava en molt mal estat. Les juntes entre les peces estaven deteriorades i el tub presentava algunes esquerdes.

El problema de l’estat de les juntes i de les esquerdes causades per les arrels feia que l’aigua de la riera s’infiltrés dins de la canalització.

La solució aplicada ha estat substituir l’antic el tub de formigó per un tub de PVC i allunyar de la riera el traçat de la nova canalització, per tal d’evitar l'entrada d'aigua.

Les obres, acabades des de fa uns quants mesos, es van treure a concurs i es van adjudicar el 30 de juny de l’any passat a Excavacions i Obres Rodà SL per 60.379,00€ (IVA inclòs).

L’Ajuntament compta amb una subvenció de 48.619,46€ del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat per finançar bona part del cost de l’actuació.

Feu clic aquí per veure amb detall el projecte executat.

Close