Ple de 9 d'octubre

Ple de 9 d’octubre

Aquesta és l'ordre del dia del Ple de 9 d'octubre (19.15h):

1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 14 de setembre.

2. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 27 de setembre.

3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 8 de setembre al 3 d’octubre de 2023.

4. Proposta d’acord a Ple per l’aprovació de la modificació de crèdits 8/2023, per habilitacions de crèdits (crèdits extraordinaris)

5. Precs i preguntes.

Close