Aprovat definitivament el projecte de millora de la xarxa d'aigua

Aprovat definitivament el projecte de millora de la xarxa d’aigua

El Ple de l'Ajuntament del passat dimecres 27 de setembre va aprovar definitivament el Projecte de millora de la xarxa d’aigua potable, que ja havia estat aprovat inicialment i exposat al públic durant el temps legalment previst.

El projecte, que podeu consultar fent clic aquí, contempla la renovació del 30% de la xarxa d’aigua del nucli urbà, la sectorització de la mateixa, l'eliminació del bombeig i nou sistema de cloració i telegestió del Racó del Pirineu.

Aquesta actuació té un pressupost de de 316.419,72€ més 66.448,04€ d'IVA i l'Ajuntament ja ha demanat una subvenció de 300.000€ a l’Agència Catalana de l’Aigua per poder-ho finançar.

La voluntat de l'Ajuntament és renovar unes canonades que ja han superat de llarg la seva vida útil per tal d'evitar les pèrdues d'aigua recurrents i assegurar un consum més eficient d'aquest recurs.

Close