Subvencions de la Diputació per import de 12.370,97€

Subvencions de la Diputació per import de 12.370,97€

La Diputació de Girona ha concedit dues subvencions per un import total de 12.370,97€ a l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, que s'han fet servir per finançar les següents actuacions.

S'han fet servir 936€ d'una de les dues subvencions (PAES L1) per finançar part del cost del servei de comptabilitat energètica que ofereix el Consell Comarcal.

Aquest servei és una mena d’auditoria de tots els comptadors i consums d’energia municipal, que es fa servir per ajustar la potència contractada a les necessitats reals en cada cas.

La segona subvenció, de 11.434,97€ (PAES L3), s'ha fet servir per canviar els aparells de climatització de l'oficina de turisme per aconseguir major eficiència.

Close