Tres projectes exposats al públic

En aquests moments estan exposats al públic, per tal que pugueu examinar-los i presentar-hi al·legacions, tres projectes que formen el gruix de les inversions que preveu fer l’Ajuntament aquest any. Són els següents:

PROJECTE DE REFORMA DE LA ZONA ESPORTIVA
Coses a fer:
substitució del paviment existent a la platja de la piscina, formació d’una rampa d’accés a la zona esportiva, formació d’un carril d’accés amb paviment granular, construcció d’una pista de pàdel, substitució del tancament perimetral de la pista poliesportiva i creació d’un circuit de terra de BTT 
Inversió: 93.168,89 €
Finançament: l’Ajuntament aportarà 21.788,35 € i la Generalitat n’aportarà 71.380,54 € per la via del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.
Anunci d’exposició al públic publicat al Butlletí Oficial de la Província de 8 d’abril.
Consulteu aquí el projecte.

PROJECTE DE REFORMA DEL PASSEIG DE LA MURALLA
Coses a fer: pavimentació amb llambordes d’aquest passeig i la renovació completa de les xarxes de serveis (abastament d’aigua, clavegueram, pluvials i enllumenat).
Inversió: 143.153,89 €
Finançament: l’Ajuntament aportarà 31.543,37 € i la Generalitat n’aportarà 111.610,52 € per la via del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.
Anunci d’exposició al públic publicat al Butlletí Oficial de la Província de 6 d’abril.
Consulteu aquí el projecte.

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL CAMÍ DE SANT ANDREU
Coses a fer: desmantellar un talús que hi ha en una corba molt tancada d’aquest camí i posterior consolidació per evitar despreniments, així com l’ampliació del camí en aquest punt.
Inversió: 80.352,11 €
Finançament: l’Ajuntament aportarà 17.705,25 € i la Generalitat n’aportarà 62.646,86 € per la via del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.
Anunci d’exposició al públic publicat al Butlletí Oficial de la Província de 19 d’abril.
Consulteu aquí el projecte.

Un cop superada la fase d’exposició al públic, l’Ajuntament procedirà a fer l’aprovació definitiva dels projectes i finalment s’iniciaran els tràmits que corresponguin per poder contractar l’execució de les obres.

Al marge d’aquestes actuacions, hi ha tres projectes més que recentment han superat el tràmit d’exposició al públic i són els següents:

  • Projecte de nou enllumenat de les urbanitzacions de Can Coll i Casanova, que contempla una inversió global de 192.710€ en tres anys, que es finançaran amb aportacions de l’Ajuntament (a raó de 26.736,71 € per any) i amb una subvenció de la Diputació de Girona, de 112.500,00 €.
  • Projecte de millora de la xarxa de sanejament i projecte de millora de la xarxa d’aigua, dels quals podeu trobar més informació fent clic aquí.

Close