Ple de 29 de novembre

Ple de 29 de novembre

Aquesta és l'ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de 29 de novembre (19.30h):

1. Proposta d’acord a Ple per l’aprovació de la modificació de crèdits 11/2023, per suplements de crèdits.

2. Proposta d’acord a Ple per a l’aprovació de l’adquisició de participacions socials de l’empresa pública SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya MP, S.L.

Close