Dades de l'ajuntament

Adreça postal 

C/Paret Nova, 14.

Codi Postal: 17720

Comarca: Alt Empordà

Telèfon de contacte

 972 544 005

Correu electrònic 

ajuntament@massanet.org

Horaris d'atenció al públic

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 10h a 14h
Dijous de 15h a 19h
Per informació tècnica amb l'arquitecte, enginyer o aparellador municipals, es recomana concertar entrevista amb antelació a l'Ajuntament.

Dades generals del municipi

Nombre d'habitants: 681 (dades 2018)

Superfície: 67.90 km2   (segon poble amb extensió més gran de l'Alt Empordà, després d'Albanyà).

Alçada: 370m (cota màxima 1.455 m i cota mínima 150 m)

Pluviometria: 1.100 a 1.200 mm anuals

Temperatura: 12-14 ºC

Coordenades UTM (cap mun): (x,y) 479546 - 4692876

Més dades del municipi

SaveSave

SaveSave

Close