Plantilla de personal

Aquesta és la plantilla de personal de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, segons consta a l’expedient del Pressupost per a l’exercici 2021:

Contractació urgent de personal laboral temporal

CONTRACTACIÓ URGENT PERSONAL LABORAL: SERVEI DE NETEJA

Contractació d’una persona per fer les tasques de netejadora el 5 de febrer de 2021 per substituir la persona que ocupa la plaça que està de baixa per un dia. Podeu consultar aquí el decret número 2021DECR000014, de 5/02/2021, mitjançant el qual es fa efectiva la contractació.

2020

CONTRACTACIÓ URGENT PERSONAL LABORAL: DIRECTORA LLAR D’INFANTS

Contractació d’una persona per fer les tasques de direcció de la llar d’infants municipal del 3 al 14 d’agost, durant el període de vacances de la treballadora que ocupa aquesta plaça. Trobareu aquí els detalls de la contractació, que es va fer efectiva mitjançant decret d’alcaldia de 31/07/2020.

CONTRACTACIÓ URGENT PERSONAL LABORAL: AGUTZIL PEÓ DE BRIGADA

Contractació d’una persona per fer les tasques d’agutzil peó de brigada municipal. Trobareu aquí els detalls de la contractació, que es va fer efectiva mitjançant decret d’alcaldia de 02/09/2020.

Última actualització: 27/03/2021

Close