Modificacions de pressupost

Expedients de modificació de crèdit del 2022

Evolució del pressupost amb les modificacions incorporades

Última actualització: 07/10/2022

Close