Publicitat institucional

Aquesta és la despesa en publicitat institucional que fa l’Ajuntament. La informació es carrega a mesura que es van aprovant les factures:

Aquesta pàgina s’actualitza cada vegada que s’aprova una despesa de publicitat.

Última actualització: 24/11/2022

Close