Publicitat institucional

Aquesta és la despesa en publicitat institucional que fa l’Ajuntament. La informació es carrega a mesura que es van aprovant les factures:

Close