Convenis

2024

Data aprovació Acord / resolució Descripció del conveni

12/02/2024

Acord de Ple de 12/02/2024

2023

2022

2021

2020

Data aprovació Acord / resolució Descripció del conveni

27/02/2020

CONVENI INTEROPERATIVITAT
Adhesió al conveni de col·laboració entre el Departament de
Governació i Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.

27/02/2020

AEAT: INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA
Adhesió al conveni subscrit entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari.

21/07/2020
Acord de Ple
21/07/2020
Acord de Ple
17/09/2020
Acord de Ple
17/09/2020

GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUTS
Conveni de Delegació amb la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local.

Aquest conveni està vençut i és per això que en el Ple de 17 de setembre de 2020, l'Ajuntament va aprovar adherir-se al Pla de Serveis de Gestió Tributària, Inspecció i Recaptació (BOP núm. 135 15/07/2020.

22/10/2020

2019

Aquesta pàgina s’actualitza cada vegada que s’aprova un nou conveni.

Última actualització: 18/04/2024

Close