Ordenances i reglaments

Ordenances i reglaments aprovats per l'Ajuntament:

Durant el Ple de 30 de maig de 2022 es van aprovar inicialment diversos canvis en el redactat de l’ordenança que regula la tinença d’animals de companyia.

Els canvis van estar exposats al públic fins l’11 de setembre. Properament sortirà publicat al BOP l’ordenança amb el text aprovat definitivament.

Durant el Ple de 9 d’agost de 2023 es va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció a les obres del municipi de Maçanet de Cabrenys.

El 24 d’agost va sortir publicat al BOP l’anunci d’aprovació inicial i actualment el text està exposat al públic per tal que el pugueu examinar i presentar-hi al·legacions abans que es faci l’aprovació definitiva.

Close