Ordenances i reglaments

Ordenances i reglaments aprovats per l'Ajuntament:

Durant el Ple de 30 de maig de 2022 es van aprovar inicialment diversos canvis en el redactat de l’ordenança que regula la tinença d’animals de companyia.

Els canvis van estar exposats al públic fins l’11 de setembre. Properament sortirà publicat al BOP l’ordenança amb el text aprovat definitivament.

Close