Ordenances i reglaments

Aquestes són les ordenances i reglaments vigents a Maçanet de Cabrenys a la data d’actualització d’aquesta pàgina. Feu clic aquí si voleu informació sobre les ordenances fiscals, que regulen impostos, taxes, contribucions especials i preus públics.

Durant el Ple de 9 d’agost de 2023 es va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció a les obres del municipi de Maçanet de Cabrenys.

El 24 d’agost va sortir publicat al BOP l’anunci d’aprovació inicial a. Properament, sortirà publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’aprovació definitiva amb el text íntegre de l’ordenança.

Última actualització: 13/02/2024

Close