Contractes menors

A la taula següent trobareu els contractes menors que s’han executat durant el 2024. Estan ordenats alfabèticament pel nom del contractista.

A continuació de la taula, trobareu un gràfic amb el llistat d’adjudicataris de contractes menors del 2024, ordenats segons l’import acumulat al llarg de l’exercici.

Tingueu en compte que es consideren contractes menors els contractes d’obres d’import inferior a 40.000€ i els contractes de serveis i subministraments d’import inferior a 15.000€.

Trobareu tota l’activitat contractual de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys al Registre Públic de Contractes, accessible aquí.

Relació d’adjudicataris de contractes menors (2024)

Aquesta pàgina s’actualitza amb una regularitat mensual

Última actualització: 12/06/2024

Close