Ofertes d'ocupació

CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE DIVERSES PLACES PEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ A L’AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

PROCEDIMENT TANCAT

Feu clic aquí per veure les bases reguladores de la convocatòria.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ LABORAL, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, D'UN/A TREBALLADOR/A PER A LES TASQUES D'AGUTZIL-PEÓ DE BRIGADA

PROCEDIMENT TANCAT

Feu clic aquí per veure les bases reguladores de la convocatòria.

Feu clic aquí per accedir a la sol·licitud per participar en el procés de selecció.

Feu clic aquí per veure l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) el 17/05/2022

Feu clic aquí per veure el llistat d’admesos i exclosos publicat el 15/06/2022

Feu clic aquí per veure la composició del tribunal qualificador (21/06/2022)

Feu clic aquí per veure el resum de l’acta del Tribunal Qualificador (28/06/2022)

OFERTA PÚBLICA D’ESTABILITZACIÓ DE PLANTILLA

El 31/05/2022 va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’oferta pública d’estabilització de l’Ajuntament, d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Feu clic aquí si voleu veure l’anunci.

Última actualització: 02/04/2024

Close