Relació de sol·licituds d'accés a la informació pública

Trobareu a continuació un resum de les sol·licituds d’accés a la informació pública rebudes per l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys:

2021

Data d'inici d'expedient

Número d'expedient

Contingut

Resolució

31/05/2021

X2021000168

Sol·licita el nombre de comunicacions d'obres menors presentades des de l'any 2015 al 2020.

Estimatòria. L'Ajuntament facilita la informació sol·licitada.

2020

Data d'inici d'expedient

Número d'expedient

Contingut

Resolució

17/03/2020

X2021000041

Sol·licita accés a tots els expedients relatius als camins públics del municipi i accés a l'inventari de béns de domini i ús públic.

Estimatòria. L'Ajuntament dona accés als documents relatius a camins públics, però no pot donar accés a l'inventari de béns de domini i ús públic perquè no està elaborat i així es fa constar a la notificació.

12/11/2020

X2020000267

Sol·licita accés al Pla d'Igualtat de gènere municipal

Estimada per silenci. L'Ajuntament respon que no disposa de Pla d'Igualtat de Gènere Municipal.

Última actualització: 17/02/2022

Close