Relació de sol·licituds d'accés a la informació pública

Trobareu a continuació un resum de les sol·licituds d’accés a la informació pública rebudes per l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys durant el 2020:

Data d'inici d'expedient

Número d'expedient

Contingut

Resolució

17/03/2020

X2021000041

Sol·licita accés a tots els expedients relatius als camins públics del municipi i accés a l'inventari de béns de domini i ús públic.

Estimatòria. L'Ajuntament dona accés als documents relatius a camins públics, però no pot donar accés a l'inventari de béns de domini i ús públic perquè no està elaborat i així es fa constar a la notificació.

Close