Contractes d'obres

No s’han adjudicat per procediment obert contractes d’obres durant el 2023.

Data d'adjudicació Descripció Documents
24/03/2022

Obertura de la franja perimetral de Maçanet de Cabrenys i el nucli de Tapis

Codi del Registre Públic de Contractes: 90001260-60-2022

Data d'adjudicació Descripció Documents

25/05/2021

Obra de millora de la xarxa d'aigua potable a Maçanet de Cabrenys

Codi del Registre Públic de Contractes: 90001260-123-2021

Els membres de la mesa de contractació estan definits a la clàusula dotzena del plec de clàusules administratives. El quadre comparatiu d'ofertes rebudes el podeu trobar en el Decret d'adjudicació.

Data d'adjudicació Descripció Documents

30/06/2021

Obres de millora de la xarxa de sanejament de Maçanet de Cabrenys

Codi del Registre Públic de Contractes: 90001260-100-2021

Els membres de la mesa de contractació estan definits a la clàusula dotzena del plec de clàusules administratives. El quadre comparatiu d'ofertes rebudes el podeu trobar en el Decret d'adjudicació.

Data d'adjudicació Descripció Documents

09/07/2021

Obra de consolidació del camí de Maçanet a Sant Andreu d'Oliveda

Codi del Registre Públic de Contractes: 90001260-153-2021

Els membres de la mesa de contractació estan definits a la clàusula dotzena del plec de clàusules administratives. El quadre comparatiu d'ofertes rebudes el podeu trobar en el Decret d'adjudicació.

Data d'adjudicació Descripció Documents

16/07/2021

Millora de la zona esportiva de de Maçanet de Cabrenys

Codi del Registre Públic de Contractes: 90001260-152-2021

Els membres de la mesa de contractació estan definits a la clàusula dotzena del plec de clàusules administratives. El quadre comparatiu d'ofertes rebudes el podeu trobar en el Decret d'adjudicació.

Data d'adjudicació Descripció Documents

06/08/2021

Reforma del Passeig de la Muralla de Maçanet de Cabrenys

Codi del Registre Públic de Contractes: 90001260-154-2021

Els membres de la mesa de contractació estan definits a la clàusula dotzena del plec de clàusules administratives. El quadre comparatiu d'ofertes rebudes el podeu trobar en el Decret d'adjudicació.

Data d'adjudicació Descripció Documents

03/09/2021

Obres de reforma del cementiri de Maçanet de Cabrenys

Codi del Registre Públic de Contractes: 90001260-211-2021

El quadre comparatiu d'ofertes rebudes el podeu trobar en el Decret d'adjudicació. En aquest cas, a l'empara del que disposa l'article 326.1 de la Llei de Contractes, no es va constituir mesa de contractació.

Aquesta pàgina s’actualitza cada vegada que s’adjudica un nou contracte d’obres.

Última actualització: 28/01/2024

Close