Ordenances fiscals

Ordenances fiscals vigents durant l'exercici 2023

Trobareu a continuació tota la regulació municipal relativa al pagament de tributs i preus públics.

Última actualització: 26/05/2023

Close