Ordenances fiscals

Ordenances fiscals vigents durant l'exercici 2021:

Trobareu a continuació tota la regulació municipal relativa al pagament de tributs i preus públics.

MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS NÚMERO 13 i 18

En el Ple de 23 de juliol de 2021 es va aprovar provisionalment la modificació de dues ordenances fiscals en el sentit que podeu veure aquí.

Les modificacions d’aquestes ordenances van estar exposades al públic fins el 15 de setembre.

El Ple de 24 de setembre va tornar a aprovar provisionalment l’ordenança fiscal número 18, amb algunes modificacions respecte a la que es va aprovar al juliol. El text (que podeu llegir aquí) es troba ara exposat al públic, per si voleu presentar-hi al·legacions.

Última actualització: 08/10/2021

Close