Ordenances fiscals

Ordenances fiscals vigents durant l'exercici 2022

Trobareu a continuació tota la regulació municipal relativa al pagament de tributs i preus públics.

Última actualització: 20/04/2022

Close