Ordenances fiscals

Ordenances fiscals vigents durant l'exercici 2021:

Trobareu a continuació tota la regulació municipal relativa al pagament de tributs i preus públics.

En el Ple de 17 de desembre de 2020 es va aprovar inicialment l’Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica (pendent d’aprovació definitiva) que podeu consultar fent clic aquí.

Close