Període mitjà de pagament a proveïdors

El Període Mitjà de Pagament a Proveïdors (PMP) és l’indicador que mesura els dies de mitjana de pagament del deute comercial en termes econòmics als proveïdors.

Cal tenir en compte que el PMP no representa el temps real que triga l’Ajuntament a pagar les factures, és només un indicador que es calcula d’acord amb el que estableix el Reial decret 1040/2017.

Última actualització: 01/07/2023

Close