Relació de decrets

Trobareu a continuació els decrets d’alcaldia de 2024, agrupats per mesos.

Les resolucions han estat tractades i anonimitzades per fer compatible l’exercici de publicitat activa previst a la Llei de Transparència amb la normativa de protecció de dades personals.

Trobareu a continuació una taula-resum dels decrets del 2024, únicament amb el contingut de les resolucions que tenen incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics.

Aquesta pàgina s’actualitza amb una regularitat mensual

Última actualització: 04/07/2024

Close