Informació al contribuent

Des del 25 de febrer de 2010, l’Ajuntament té delegades a la Diputació de Girona (Xaloc) les facultats de gestió, recaptació i inspecció de tots els tributs i altres ingressos de dret públic.

Mitjançant acord de Ple de 17 de setembre de 2020, per tal d’actualitzar la relació amb Xaloc, l’Ajuntament va aprovar adherir-se al Pla de serveis de Xaloc, que actualment està vigent.

Si voleu fer qualsevol tràmit de caràcter tributari, feu-ho mitjançant la web de Xaloc.

Calendari de pagaments del 2023

Feu clic aquí si voleu consultar el calendari de pagaments del 2022.

Formes de pagament

  • Presencialment a les oficines de XALOC. Xarxa d’oficines
  • Podeu pagar els rebuts directament a la web de XALOC si disposeu de la carta de pagament corresponent. Més informació
Última actualització: 20/03/2023

Close