Contractes de subministraments

No s’han adjudicat per procediment obert contractes de subministraments durant el 2023.

Data inici Data finalització Descripció Documents

01/07/2021

01/07/2025

Adhesió al contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03)

Codi del Registre Públic de Contractes: 90001260- 326-2021

Durant la primera anualitat (del 01/07/2021 a 31/12/2021) l'Ajuntament ha pagat 10.913,49 € (sense IVA) a ENDESA ENERGIA SAU.

Durant la segona anualitat (del 01/01/2022 a 31/12/2022) l'Ajuntament va pagar 41.677,27€ (sense IVA) a ENDESA ENERGIA SAU.

Durant la tercera anualitat (del 01/01/2023 a 31/12/2023) l'Ajuntament va pagar 43.280,12€ (sense IVA) a ENDESA ENERGIA SAU.

Data inici Data finalització Descripció Documents

01/01/2021

30/06/2021

Adhesió a la pròrroga excepcional del contracte derivat 2015.05-D02 de l'acord marc de subminsitrament d'energia elèctrica a les entitats locals de Catalunya.

Codi del Registre Públic de Contractes: 90001260-285-2021

Durant el període de vigència del contracte, l'Ajuntament va pagar 12.792,25 € (sense IVA) a ENDESA ENERGIA SAU

Data inici Data finalització Descripció Documents

12/09/2019

15/06/2020
Prorrogable tres cursos escolars més

Subministrament dels menús de menjador escolar del CEIP Les Salines i llar d’infants municipal

Codi del Registre Públic de Contractes: 90001260-1-2019

Última actualització: 28/02/2024

Close