Concessions de béns patrimonials

Data inici Descripció Documents

21/04/2023

Concessió administrativa de l'ús privatiu de la finca ubicada al polígon 3 parcel·la 18 i l'edifici que hi ha construït a la Socientat de Caçadors de Maçanet de Cabrenys.

Data inici Descripció Documents

10/01/2023

Concessió d’autorització per l’ús d’un espai situat a l’edifici Miquel Barnadas com a seu social i discoteca de l'Associació Juvenil Cultural El Catau

Data inici Descripció Documents

03/08/2023

Concessió d’autorització per l’ús d'una sala de la planta baixa de l’edifici Miquel Barnadas a l'Associació Juvenil Cultural El Catau

Autorització per l’ús d’un espai de la rectoria al Club Excursionista Maçanetenc

La rectoria és un edifici del Bisbat de Girona que utilitza l’Ajuntament en règim de cessió d’ús per mitjà d’un lloguer mensual. El 4 d’octubre de 2021 l’Ajuntament va resoldre autoritzar al Club Excursionista Maçanetenc a fer ús de la planta baixa d’aquest immoble. Feu clic aquí per veure les condicions.

Close