NORMATIVA URBANÍSTICA

PLANEJAMENT GENERAL: NORMES SUBSIDIÀRIES

Trobareu aquí la normativa urbanística vigent a Maçanet de Cabrenys.

Feu clic aquí si voleu accedir al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, on trobareu altres normes de planejament que afecten el municipi.

MODIFICACIONS DE PLANEJAMENT

Feu clic aquí si voleu veure les modificacions de planejament que s’han aprovat o que s’estan tramitant.

PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES

Última actualització: 22/03/2024

Close