Concessió de subvencions

Aquestes són les subvencions que preveu donar l’Ajuntament durant el 2022:

DENOMINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

Subvenció Associació de Mares i Pares de l'Escola les Salines (AMPA)

1.500€

Subvenció ADF Les Salines

1.500€

Subvenció ZER Les Salines

1.300€

Societat de Caçadors Maçanet de Cabrenys

1.000€

Subvenció enduro

500€

Última actualització: 25/05/2022

Close