Concessió de subvencions

Aquestes són les subvencions que ha concedit l’Ajuntament durant el 2022:

DENOMINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

1.500€

1.500€

Subvenció ZER Les Salines

1.120€

1.000€

500€

Última actualització: 09/01/2023

Close