Cartes de serveis

QUÈ ÉS UNA CARTA DE SERVEIS?

Una carta de serveis és un document mitjançant el qual l’Ajuntament informa a la ciutadania dels serveis públics que ofereix.

OBJECTIUS

 • Apropar l’Ajuntament als ciutadans
 • Informar als ciutadans sobre els serveis prestats per l’Ajuntament
 • Expressar l’esforç de l’Ajuntament per la millora dels serveis municipals
 • Establir un nivell adequat de qualitat dels serveis i controlar el seu manteniment
 • Possibilitar que els ciutadans opinin sobre el funcionament dels serveis municipals

CONTINGUTS DE CADA CARTA DE SERVEI

 • Identificació
 • Missió i valors
 • Oferta de serveis i requisits per sol·licitar-los
 • Formes de col·laboració i participació dels usuaris en la millora del servei
 • Formulació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments
 • Cada carta de servei té una data i un responsable d’actualització.
 • Els serveis establerts a les cartes es revisen anualment.
Última actualització: 14/02/2024

Close