Publicitat institucional 2022

Aquesta és la despesa en publicitat institucional que va fer l’Ajuntament durant el 2022. Es va agafar com a referència temporal la data de l’aprovació de la factura:

Aquesta pàgina s’actualitza cada vegada que s’aprova una despesa de publicitat.

Última actualització: 06/04/2023

Close