Execució del pressupost

Trobareu a continuació una taula que conté informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament.

No s’han tingut en compte els ingressos i despeses que provenen d’exercicis anteriors i que s’han fet efectius aquest any 2020, ni els moviments extrapressupostaris per donar una idea clara de l’execució de les partides previstes inicialment en el pressupost.

Si us interessa conèixer tots els detalls (inclosa la informació descartada a la taula), podeu consultar l’informe d’intervenció d’execució del pressupost corresponent a cada trimestre, que trobareu més avall.

Close