Subvencions de la Diputació per import de 12.370,97€

Subvencions de la Diputació per import de 12.370,97€

La Diputació de Girona ha concedit dues subvencions per un import total de 12.370,97€ a l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, que s'han fet servir per finançar les següents actuacions. S'han fet servir 936€ d'una de l ...

Ple de 27 de setembre

Ple de 27 de setembre

Aquesta és l'ordre del dia de la sessió extraordinària  de Ple de 27 de setembre: 1.- Aprovació definitiva, si s'escau, del projecte d'obres municipal denominat “Projecte de millora de la xarxa d'aigua de Maçanet de ...

Festes Locals del 2024

Festes Locals del 2024

El Ple de l’Ajuntament de 17 de juliol va aprovar per unanimitat que les festes locals de l’any 2024 seran els dies 8 de juliol i 11 de novembre. L’Ajuntament ja ha comunicat l'acord als serveis territorials a Girona ...

El Ple aprova posar ombrel·les a la plaça de la Vila

El Ple aprova posar ombrel·les a la plaça de la Vila

El Ple de l'Ajuntament del 14 de setembre va aprovar la instal·lació d’ombrel·les fixades al terra i desmuntables, sense cap mena de tancament lateral, a la Plaça de la Vila per tal de cobrir les terrasses dels establim ...

Ple de 14 de setembre

Ple de 14 de setembre

Aquesta és l'ordre del dia del Ple de 14 de setembre (19.15h): 1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 17 de juny. 2. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 26 de juny. 3. Aprovació de l’acta de la sessió ...

Recordatori sobre la necessitat de posar xip a gats, gossos i fures

El 29 de setembre entra en vigor la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, que és la nova normativa bàsica estatal en aquesta matèria. Entre altres coses, la llei preveu s ...

Ple de 9 d'agost

Ple de 9 d’agost

Aquesta és l'ordre del dia del Ple de 9 d'agost (19h): 1.- Aprovació del pronunciament sobre la urgència de la sessió. 2.- Proposta d’aprovació del Projecte de millora de la xarxa d’aigua de Maçanet de Cabrenys. ...

Close