Ple de 14 de setembre

Ple de 14 de setembre

Aquesta és l'ordre del dia del Ple de 14 de setembre (19.15h): 1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 17 de juny. 2. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 26 de juny. 3. Aprovació de l’acta de la sessió ...

Recordatori sobre la necessitat de posar xip a gats, gossos i fures

El 29 de setembre entra en vigor la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, que és la nova normativa bàsica estatal en aquesta matèria. Entre altres coses, la llei preveu s ...

Ple de 9 d'agost

Ple de 9 d’agost

Aquesta és l'ordre del dia del Ple de 9 d'agost (19h): 1.- Aprovació del pronunciament sobre la urgència de la sessió. 2.- Proposta d’aprovació del Projecte de millora de la xarxa d’aigua de Maçanet de Cabrenys. ...

Modificació de pressupost exposada al públic

Modificació de pressupost exposada al públic

Ahir va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l'anunci d'aprovació inicial i exposició al públic de la modificació de crèdit número 4 de l'exercici en curs. Aquesta modificació, aprovada inicialme ...

Nova organització a l'Ajuntament

Nova organització a l’Ajuntament

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 17 de juliol diverses qüestions relacionades amb el funcionament de la Corporació per aquest nou mandat. L’equip de govern de Maçanet Sempre-AM va donar compte al Consistori de qu ...

Ple de 17 de juliol: aprovació del cartipàs

Ple de 17 de juliol: aprovació del cartipàs

Aquesta és l'ordre del dia del Ple de 17 de juliol (19h): Donar compte del nomenament de tinents d'alcalde Donar compte de les delegacions de competències als regidors/es Constitució de la Comissió Especial d ...

Ple de 26 de juny: sorteig de la mesa electoral

Ple de 26 de juny: sorteig de la mesa electoral

Aquesta és l'ordre del dia del Ple de 26 de juny (19h): 1.- Aprovacio del pronunciament sobre la urgència de la sessió 2.- Sorteig dels membres de la mesa electoral en motiu de les eleccions generals a celebrar el ...

Close